Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 1.10.2022

Rekisterinpitäjä: Salon Seudun Käsityöläiset ry

Y-tunnus: 3313842-8

Airontie 1, 25260 VASKIO

Yhteyshenkilö: Riikka Viitanen, info@salosta.fi

Rekisterin nimi Salon Seudun Käsityöläiset ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

Jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito ja hoito. Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta. Tiedottaminen eri muodoissaan. Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi

Muu yhdistyksen toiminaan liittyvä tarkoitus Salon Seudun Käsityöläiset ry:llä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten yhdistyksen toimintaan ja tapahtumien sekä kokousten järjestelyyn liittyviin toimiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, ostohistoria , evästeiden tallentama tieto sekä yhdistyksen toimintaan osallistumisesta kerääntyvät tiedot. Yrityksen nimi, y-tunnus ja muut mahdolliset tiedot.


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet Salon Seudun Käsityöläiset ry:n jäsen- ja asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Kiellon myötä myötä myös hänen mahdollinen jäsenyytensä yhdistyksessä päättyy.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.